Aktuelnosti


U nastavku pogledajte najnovija dešavanja u poslovanju firme CET Energy.


NAPREDAK U REALIZACIJI PROJEKTA KOJI SUFINANSIRA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH

Nakon potpisa Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, dana 21.03.2019. projektni tim CET Energy d.o.o. radio je na realizaciji projektnih aktivnosti za projekat pod nazivom „Sistem za nadzor i analizu kvaliteta zraka u Federaciji BiH baziran na algoritmima vještačke inteligencije i cloud tehnologiji“.

Realizacija projekta ide prema planu i do sada je završen Idejni projekat mjerne stanice s mogućnošću povezivanja na cloud servis, a trenutno je u toku izrada prototipa mjerne stanice mogućnošću povezivanja na cloud servis i implementacija cloud servisa. Više informacija o projektu možete dobiti putem kontakt forme na web stranici CET Energy d.o.o.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Potpisan ugovor o dodjeli finansijskih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Dana 21.03.2019. potpisan je Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, za realizaciju projekta pod nazivom “Sistem za nadzor i analizu kvaliteta zraka u Federaciji BiH baziran na algoritmima vještačke inteligencije i cloud tehnologiji”. Ukupna vrijednost projekta je 41.080,00 KM, a Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH učestvuje u finansiranju sa 36.000,00 KM. Projekat će biti realiziran u periodu od 8 mjeseci. Više informacija o projektu možete dobiti putem kontakt forme na web stranici CET Energy d.o.o.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Ugovor sa Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka – Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Bosanski Petrovac

Uspješno je okoncan projekat „Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Bosanski Petrovac“. Projekat je ukljucivao:

– upravljanje projektom,
– nabavka i montaža zaštitno-upravljačke opreme,
– izrada projektne dokumentacije,
– parametriranje zaštitno-upravljačkih uređaja,
– ispitivanje i puštanje u pogon.

Ugovor sa JP EPBiH – Sistem daljinskog nadzora i upravljanja za 24 mini Hidroelektrane

Potpisan ugovor za nabavku opreme, projektovanja, instalacije i testiranja sistema daljinskog nadzora i upravljanja za 24 mini Hidroelektrane.

Investitor: JP EPBiH