Aktuelnosti


U nastavku pogledajte najnovija dešavanja u poslovanju firme CET Energy.


Ugovor sa Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka – Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Bosanski Petrovac

Uspješno je okoncan projekat „Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Bosanski Petrovac“. Projekat je ukljucivao:

– upravljanje projektom,
– nabavka i montaža zaštitno-upravljačke opreme,
– izrada projektne dokumentacije,
– parametriranje zaštitno-upravljačkih uređaja,
– ispitivanje i puštanje u pogon.

Ugovor sa JP EPBiH – Sistem daljinskog nadzora i upravljanja za 24 mini Hidroelektrane

Potpisan ugovor za nabavku opreme, projektovanja, instalacije i testiranja sistema daljinskog nadzora i upravljanja za 24 mini Hidroelektrane.

Investitor: JP EPBiH