Dana 21.03.2019. potpisan je Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, za realizaciju projekta pod nazivom “Sistem za nadzor i analizu kvaliteta zraka u Federaciji BiH baziran na algoritmima vještačke inteligencije i cloud tehnologiji”. Ukupna vrijednost projekta je 41.080,00 KM, a Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH učestvuje u finansiranju sa 36.000,00 KM. Projekat će biti realiziran u periodu od 8 mjeseci. Više informacija o projektu možete dobiti putem kontakt forme na web stranici CET Energy d.o.o.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH