Ugovor sa Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Bosanski Petrovac

Uspješno je okoncan projekat „Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV…


Ugovor sa JP EPBiH – Sistem daljinskog nadzora i upravljanja za 24 mini Hidroelektrane

Potpisan ugovor za nabavku opreme, projektovanja, instalacije i…