Dana 31.12. 2019. potpisan je Ugovor o realizaciji projekta “Hyper Local Air Pollution Management Solution and Smart Parking system” sa UNDP, a kao rezultat projekta Smart City Initiative.

Rješenje se sastoji od uređaja za mjerenje zagađenja zraka koji komuniciraju sa softverom za predikciju zasnovanim na cloud rješenju. Predloženi sistem upravljanja zagađivanjem zraka donosi okolišnu inteligenciju preduzećima, gradovima i institucijama. Sistem će prikazati trenutne i historijske podatke i statistike o zagađenju zraka, pružiti predviđanje zagađenja zraka što će omogućiti građanima i institucijama (škole, kompanije …) da postupaju u skladu s mjerama opreza. Rješenje za upravljanje zagađivanjem hiperlokalnog zraka dat će značajan doprinos zajednici i institucijama kako bi se cijeli gradski sistem oblikovao s ciljem nižeg nivoa zagađenja zraka.

Smart Parking sistem sastoji se od vrlo preciznih senzora za pozicioniranje automobila koji će dalje komunicirati s odgovarajućim sistemom upravljanja parkiranjem na cloud softverskom rješenju, omogućujući vlastima da upravljaju parkirnim prostorom, a korisniku da efikasno koristi uslugu parkiranja. Parkirni sistem će pokazati pozitivne efekte na smanjenje saobraćajnih zagušenja kroz specifično upravljanje saobraćajem i značajno uticati na smanjenje zagađenja vazduha.