Aktuelnosti


U nastavku pogledajte najnovija dešavanja u poslovanju firme CET Energy.


UČEŠĆE NA 15. SAVJETOVANJU BH K/O CIGRE

U periodu od 17.10.2021. do 20.10.2021. na 15. Savjetovanju BH K/O CIGRE predstavljen je EGO - sistem pametnih punionica za električna vozila koji uključuje opremu za punjenje sa funkcijama rezervacije i pametnog obračunskog sistema.

EGO je razvijen kroz projekat: „Poticaj razvoju novih tehnologija električne mobilnosti u BiH“ u saradnji sa međunarodnim partnerom IMPLERA d.o.o. Slovenska Bistrica, te uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Više informacija o EGO sistemu pametnih punionica za električna vozila možete dobiti odabirom „EGO-CHARGING“ na vrhu stranice te putem kontakt forme na web stranici CET Energy d.o.o.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH

POTPISAN UGOVOR S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH

Dana 08.04.2021. potpisan je Ugovor o korištenju finansijskih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i međunarodnim partnerom Implera d.o.o. Slovenska Bistrica, za realizaciju projekta pod nazivom “Poticaj razvoju novih tehnologija električne mobilnosti u BiH”. Ukupna vrijednost projekta je 1.000.860,00 KM, a Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH učestvuje u finansiranju sa 500.000,00 KM. Projekat će biti realiziran u periodu od 12 mjeseci.

Cilj projekta je razvoj i pokretanje domaće proizvodnje punionica za električna vozila (AC i DC, različitih snaga punjenja). Proizvodnja prvih punionica se očekuje već u drugoj polovini 2021. godine.

Više informacija o projektu možete dobiti putem kontakt forme na web stranici CET Energy d.o.o.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Teltonika predstavlja CET Energy projekat

Sistem prikazan na zvaničnoj stranici firme Teltonika:

https://teltonika-networks.com/about-us/real-life-solutions-from-our-partners-part-1/

 

Siemens ponovo prepoznaje firmu CET Energy kao kompaniju koja donosi rješenja kupcima s visokom stručnošću.

Siemens je prepoznao CET Energy kao kompaniju koja donosi svoja rješenja kupcima s visokom stručnošću. Ovog puta istaknuta je efikasna integracija mrežnih uređaja serije RuggedCom.

Za više informacija zvanični Siemens članak: https://references.siemens.com/api/v1/attachment?uri=/Attachments/Record-20344/Reference_article.pdf

 

Uspješno implementiran sistem pametne rasvjete u sarajevskoj ulici Bistrik

Sistem pametne rasvjete u sarajevskoj ulici Bistrik u realizaciji CET Energy, koristi najnovija tehnološka rješenja kako bi kako bi osigurao pouzdan, energetski efikasan i automatizovan sistem pametne rasvjete.

Sistem pametne rasvjete, kojim je zamjenjena stari sistem rasvjete, osigurava uštede u potrošnji sistema na predmetnoj lokaciji i do 100%, te mogućnost daljinskog upravljanja sa svakim rasvjetnim tijelom u realnom vremenu. Sistem značajno olakšava proces održavanja s obzirom da je moguća automatska detekcija svjetiljki u kvaru, te time doprinosi dodatnim uštedama.

 

Uspješno implementirani sistemi pametnog parkinga i nadzora kvaliteta zraka u Sarajevu

Pametni parking sistem u realizaciji CET Energy, koristi najnovija tehnološka rješenja kako bi na pouzdan način detektovao slobodna parking mjesta u sarajevskim ulicama Brodac i Bistrik. Sistem informiše vozače i vlasnike parkinga o trenutnom stanju zauzetosti parking mjesta te nudi potpunu kontrolu i statističke pokazatelje vlasnicima parkinga.

https://www.klix.ba/biznis/cet-energy-uspjesno-implementirao-smart-parking-i-smart-airquality-sisteme-u-sarajevu/210112024

Sistem predstavlja početak rješavanja saobraćajnih gužvi prouzrokovanih traženjem parkinga. Implementirani projekti u svijetu su pokazali da time dolazi do značajnog smanjenja zagađenja zraka. Po uzoru na svjetska rješenja, građani Sarajeva i njegovi posjetioci će štedjeti vrijeme prilikom traženja slobodnog parking mjesta.

CET Energy kompanija, zahvaljujući dugogodišnjim iskustvom, je uspješno realizovala projekte sa najzahtjevnijim tehničko-tehnološkim izazovima u području elektroenergetskog sektora i industrijskih telekomunikacionih sistema. Svojim društveno odgovornim i profesionalnim djelovanjem firma je dobila značajnu podršku  relevantnih institucija i nadležnog kantonalnog ministarstva na ovom projektu ( https://ms.ks.gov.ba/aktuelno/novosti-sa-vlade/sarajevo-docekuje-2021-godinu-sa-novim-pametnim-parking-sistemom-u-ulicama-brodac-i-bistrik ). I na ovom, kao i brojnim drugim projektima, sistem je razvio i implementirao tim mladih inžinjera elektrotehnike na čelu sa direktorom Arminom Selimićem. U projektu pametnog parkinga kompanija je opravdala ukazano povjerenje, a Bosna i Hercegovina dobila prvo domaće rješenje on-street sistema pametnog parkinga.

Ovaj projekat je ujedno i poziv svim zainteresovanim stranama koje imaju za cilj pouzdan, fleksibilan i skalabilan nadzor i upravljanje parking prostorima, da se obrate firmi CET Energy, jedinoj kompaniji u Bosni i Hercegovini sa referencama u realizaciji on-street pametnog parkinga i unaprijede svoju parking uslugu i doprinesu održivoj sredini.

Pored pametnog parkinga, CET Energy je uspješno realizovao projekat pametnog nadzora zagađenja zraka na lokacijama ulica Brodac i Bistrik u Sarajevu. U toku je realizacija pametne rasvjete na području Sarajeva također u sklopu ovih projekata. Portofolio CET Energy pametnih usluga uključuje pametni parking, pametna rasvjeta, pametni nadzor zagađenja zraka, te pametni otpad. Ovo je ujedno i poziv svim zainteresiranim javnim institucijama i privatnim kompanijama koje žele da unaprijede svoj segment poslovanja sa pametnim rješenjima da nas kontaktiraju u cilju dobijanja personaliziranih rješenja u skladu sa svjetskim trendovima.

 

Siemens je prepoznao firmu CET Energy kao kompaniju koja donosi rješenja kupcima s visokom stručnošću.

Siemens je prepoznao CET Energy kao kompaniju koja donosi svoja rješenja kupcima s visokom stručnošću.

Za više informacija posjetite službenu Siemens press web stranicu: https://press.siemens.com/global/en/news/siemens-technology-enables-reliable-operation-transformer-station-sarajevo

 

Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Nabavka usluga servisa zaštitno -upravljačkih uređaja”

Dana 22.05.2020. potpisan je Ugovor o realizaciji projekta "Nabavka usluga servisa zaštitno -upravljačkih uređaja" sa Elektroprenosom BiH.

 

Elaborat priključka Toplana Zenica d.o.o. na VN mrežu

ArcelorMittal Zenica d.o.o. angažovao je CET Energy za izradu elaborata za priključak Toplana Zenica d.o.o. na prenosnu mrežu i prateće aktivnosti za pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i puštanje u pogon novoformirane kompanije.

U decembru 2019 završena je prva faza projekta, izrađen je Elaborat tehničkog rješenja priključka Toplana Zenica d.o.o. na prenosnu mrežu koji je odobren od strane NOS BiH i Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka.