Servisi


Osnovne djelatnosti

Neke od naših osnovnih aktivnosti na projektima su: dizajn i izrada projektne dokumentacije, podešavanje i konfiguracija zaštitnih i upravljačkih uređaja, parametriranje RTU uređaja, dizajn i konfiguracija SCADA sistema, instalacija telekomunikacione opreme, ispitivanje i puštanje u rad, održavanje, itd. Kompanija zapošljava visoko obrazovan i specijalizovan kadar spreman za najkomplikovanije zadatke u domenu elektroenergetskih i telekomunikacijskih  infrastruktura kao što su električna rasklopna postrojenja u energetskim i industrijskim postrojenjima, prenosne i distributivne trafostanice, kontrolni centri, te različiti vidovi telekomunikacijskih i IoT sistema.


KONSALTING


 • Analiza trenutnog stanja i preporuke za optimizaciju
 • Idejna rješenja
 • Pomoć kod pripreme projektne dokumentacije
 • Priprema tenderske dokumentacije
 • Trening

INŽINJERING


 • Dizajn i projektovanje sistema
 • Konfiguracija i parametriranje zaštitno upravljačkih uređaja, RTU-ova, Gateway-a, telekomunikacijske opreme, i specifične IoT opreme
 • Nabavka i isporuka opreme
 • Nadzor

TESTIRANJE I PUŠTANJE U RAD


 • Uređaji sistema zaštite i upravljanja (generatori, transformatori, prenosni vodovi, sabirnice, SN odvodi, motori, itd.)
 • SN i VN rasklopna postrojenja (energetski transformatori, prekidači, strujni transformatori, naponski transformatori, sistemi za mjerenja, uzemljenja itd.)
 • Sistemi nadzora i upravljanja (RTU, SCADA)
 • Telekomunikacijski sistemi
 • IoT sistemi
 • Korištenje testne i mjerne opreme različitih proizvođača (ISA, OMICRON, Megger, Programma, Fluke, etc.)

Oblasti djelovanja


Zaštita, nadzor i upravljanje u EES


 • Nabavka i isporuka zaštitno-upravljačke i opreme SCADA sistema
 • Projektovanje sistema zaštite i SCADA sistema u elektroenergetskim objektima
 • Studije podešenja zaštita
 • Interlocking liste
 • Signalne liste za lokalne i udaljene sisteme upravljanja
 • Sistemska integracija i instalacija sistema zaštite i SCADA sistema
 • Ispitivanje i puštanje u rad
Cet energy scada centri

SCADA centri


 • Nabavka i isporuka opreme za SCADA centre
 • Projektovanje sistema SCADA centara
 • Sistemska integracija i instalacija sistema SCADA centara
 • Ispitivanje i puštanje u rad
Cet Energy industrijske komunikacije

Industrijske komunikacije


 • Nabavka i isporuka opreme za mission critical telekomunikacijske sisteme i industrijski Ethernet
 • Projektovanje sistema industrijskih telekomunikacija
 • Sistemska integracija i instalacija sistema industrijskih telekomunikacija
 • Ispitivanje i puštanje u rad
Cet Energy Internet of Things

Internet of Things (IoT)


 • Nabavka i isporuka opreme za IoT smart rješenja (Smart Home Automation, Smart Street Lighting, Smart Parking, Waste Management, Fleet Management, Air Pollution Management)
 • Projektovanje sistema na baziranih na IoT rješenjima
 • Sistemska integracija i instalacija sistema baziranih na IoT rješenjima
 • Ispitivanje i puštanje u rad