O nama


Ko smo i šta radimo?

CET Energy d.o.o. je kompanija osnovana 2009. godine u Sarajevu čije su osnovne djelatnosti konsalting, inženjering, ispitivanje i puštanje u pogon sistema zaštite i upravljanja u elektroenergetskim objektima, SCADA centrima, telekomunikacionim sistemima i različitim IoT sistemima. Od osnivanja, kompanija je uspješno realizovala veliki broj projekata i zadovoljila zahtjeve velikog broja klijenata. Kompanija zapošljava visoko obrazovan i specijalizovan kadar osposobljen za najkomplikovanije zadatke u domenu elektroenergetskih i pratećih telekomunikacionih i automatizacionih projekata u rasklopnim elektroenergetskim postrojenjima, elektranama, prenosnim i distributivnim trafostanicama, industrijskim postrojenjima, kontrolnim centrima, te različitim vidovima telekomunikacionih i IoT sistema. Neke od glavnih inžinjering aktivnosti kompanije su: izrada projektne dokumentacije, podešavanje i konfigurisanje zaštitnih i upravljačkih IED uređaja, konfigurisanje RTU uređaja, dizajn i konfiguracija lokalnih SCADA sistema, parametrisanje daljinskih SCADA centara, konfigurisanje telekomunikacione opreme, konfigurisanje raznih IoT sistema itd. Pored inžinjerskih aktivnosti kompanija također vrši isporuku, instalaciju, ispitivanje i puštanje u rad, održavanje, itd., za sve navedene sisteme.


Sa konstantnim unaprijeđenjem metoda, implementacijom aktuelnih tehnologija i procesa, te razvojem i modernizacijom inženjeringa i usluga, stremimo ka razvoju prepoznatljive snage u oblasti inženjeringa, napredujući iz dana u dan, koristeći naše znanje, dobre odnose sa klijentima i etički korektan pristup. Nastojimo udovoljiti potrebama naših klijenata te zadržati i unaprijediti status uvaženog i poželjnog poslovnog partnera.

Naša misija je bazirana na razvoju i primjeni pouzdanih, optimalnih i inovativnih rješenja sa naglašenom odgovornošću prema svima koji su direktno ili indirektno povezani sa našim poslovanjem. Osnovni cilj kompanije je konstantan razvoj vlastitih resursa te aktiviranje na novim tržištima.

Koristimo svjetski afirmisane projekt menadžment prakse, prateći PMI-PMP bazu znanja i preporuke. Posvećujući veliku pažnju stakeholder analizi, ističemo svrhu i opravdavamo postojanje projekta.

CET Energy daje veliki značaj obrazovanju kadra, kroz redovne treninge i certificiranja svojih uposlenika. Usvajajući znanja i prakse kroz nove projekte i prateći najnovije trendove u svijetu inženjeringa postižemo tržišno konkurentnu prednost.

Akademski doprinos


  • “KONCEPT MODERNOG SISTEMA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA POSTROJENJEM 220 kV U HE SALAKOVAC”, BH K CIGRE, 11. Savjetovanje, 2013. godina
  • “MODERNIZACIJA SISTEMA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA POSTROJENJEM 220 KV U HE SALAKOVAC“, Bosanskohercegovačka elektrotehnika 8, 2013. godina
  • “NOVA GENERACIJA SISTEMA ZAŠTITA I UPRAVLJANJA U DISTRIBUTIVNIM TRANSFORMATORSKIM STANICAMA”, BH K CIGRE, 12. Savjetovanje, 2015. godina
  • “SAVREMENI SISTEMI UPRAVLJANJA (SCADA) U TRAFOSTANICAMA ELEKTROPRENOSA BIH”, BH K CIGRE, 13. Savjetovanje, 2017. godina
  • “KORIŠTENJE IEC 61850 GOOSE PORUKA ZA IMPLEMENTACIJU MODERNOG SISTEMA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA U TS 110/10(20)/10 KV SARAJEVO 13”, BH K CIGRE, 13. Savjetovanje, 2017. godina
  • “NADOGRADNJA I INTEGRACIJA POSTOJEĆEG SISTEMA ZAŠTITA I UPRAVLJANJA U NOVI SCADA SISTEM TS 400/110/20(10) KV SARAJEVO 10”, BH K CIGRE, 13. Savjetovanje, 2017. godina
  • “THE MIGRATION OF SUBSTATION AUTOMATION TECHNOLOGY FROM CLASSICAL TO DIGITAL”, 2018 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), 2018. godina

Osnovna obilježja CET Energy d.o.o. Sarajevo


Neke od glavnih aktivnosti koje kompanija CET Energy obavlja su: dizajn i izrada projektne dokumentacije, podešavanje i konfiguracija zaštitnih i kontrolnih uređaja, parametriranje RTU i telekomunikacijskih uređaja, dizajn i konfiguracija SCADA i telekomunikacionih sistema, instalacija telekomunikacione opreme, ispitivanje i puštanje u rad, održavanje, itd.

Kompanija zapošljava visoko obrazovan i specijalizovan kadar spreman za najkomplikovanije zadatke u domenu elektroenergetskih i telekomunikacijskih  infrastruktura kao što su električna rasklopna postrojenja u energetskim i industrijskim postrojenjima, prenosne i distributivne trafostanice, kontrolni centri, te različiti vidovi telekomunikacijskih i IoT sistema.

CET Energy daje veliki značaj obrazovanju kadra, kroz redovne treninge i certificiranja svojih uposlenika. Usvajajući znanja i prakse kroz nove projekte i prateći najnovije trendove u svijetu inženjeringa postižemo tržišno konkurentnu prednost.

Koristimo svjetski afirmisane projekt menadžment metode, prateći PMI-PMP bazu znanja i preporuke. Posvećujući veliku pažnju stakeholder analizi, ističemo svrhu i opravdavamo postojanje projekta.