Dana 22.05.2020. potpisan je Ugovor o realizaciji projekta “Nabavka usluga servisa zaštitno -upravljačkih uređaja” sa Elektroprenosom BiH.