CET Energy d.o.o. Sarajevo potpisao je ugovor o realizaciji projekta: Rekonstrukcija i proširenje transformatorske stanica TS JUG u kompaniji Arcelor Mittal Zenica.