U periodu od 17.10.2021. do 20.10.2021. na 15. Savjetovanju BH K/O CIGRE predstavljen je EGO – sistem pametnih punionica za električna vozila koji uključuje opremu za punjenje sa funkcijama rezervacije i pametnog obračunskog sistema.

EGO je razvijen kroz projekat: „Poticaj razvoju novih tehnologija električne mobilnosti u BiH“ u saradnji sa međunarodnim partnerom IMPLERA d.o.o. Slovenska Bistrica, te uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Više informacija o EGO sistemu pametnih punionica za električna vozila možete dobiti odabirom „EGO-CHARGING“ na vrhu stranice te putem kontakt forme na web stranici CET Energy d.o.o.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH