Konzorcij firmi: General Engineering d.o.o. Sarajevo, CET Energy d.o.o. Sarajevo, ELCOM d.o.o. Tuzla, MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo i NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo , potpisao je ugovor o realizaciji projekta: Nabavka telemetrijske opreme u funkciji uvođenja TS u SDNIU za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo elektrodistributivnih podružnica: “Elektrodistribucija Mostar”, “Elektrodistribucija Sarajevo”, “Elektrodistribucija Zenica”, “Elektrodistribucija Bihać” i “Elektrodistribucija Tuzla”.

Investitor: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo