Dana 31.12.2019. potpisan je Ugovor o realizaciji projekta “Integrated Smart solutions for better living” sa UNDP, a kao rezultat UNDP projekta Smart City Initiative.

Ovaj je projekt cjelovito rješenje i jedinstven na način da rezultati ovih triju sistema pokazuju sinergiju i međusobnu povezanost. Projekt pretpostavlja instalaciju već testiranih i dokazanih sistema, a ta činjenica smanjuje ukupni rizik eksploatacije sistema.

Rješenje se sastoji od uređaja za mjerenje zagađenja koji komuniciraju sa softverom za prediktivno praćenje zasnovanom na cloud rješenju. Predloženi sistem upravljanja zagađivanjem zraka donosi okolišnu inteligenciju preduzećima, gradovima i institucijama. Sistem će prikazati trenutne i historijske podatke i statistike o zagađenju zraka, pružiti predviđanja zagađenja zraka vrijedna za preventivne akcije i poslužiti kao važan doprinos budućim planovima, akcijama i propisima u gradu prema smanjenom zagađenju zraka. Sistemi će donijeti javno dostupno precizno i ​​pouzdano mjerenje zagađenja zraka, pružiti predviđanje zagađenja zraka što će omogućiti građanima i institucijama (škole, kompanije …) da postupaju u skladu s mjerama predostrožnosti. Rješenje za upravljanje zagađivanjem hiperlokalnog zraka dat će vrijedan doprinos zajednici i institucijama kako bi se dalje oblikovao cijeli gradski sistem prema nižem nivou zagađenja zraka.

Smart Parking sistem sastoji se od vrlo preciznih senzora za pozicioniranje automobila koji će dalje komunicirati s odgovarajućim sistemom upravljanja parkiranjem baziranom na cloud rješenju, omogućujući vlastima da upravljaju parkirnim prostorom, a korisnicima da efikasno koriste uslugu parkiranja.

Sistem pametne ulične rasvjete sastoji se od LED svjetiljki, pojedinačnih komunikacijskih uređaja za rasvjetu koji će komunicirati sa odgovarajućim sistemom za nadzor i upravljanje uličnim osvjetljenjem. Ovaj sistem će pokazati prednosti korištenja LED rasvjete u odnosu na konvencijalne, kao i dodatno ukazati na efikasnost i uštede koje donosi automatizacija sistema ulične rasvjete.