Dana 17.12.2019. godine završen je projekat: “Sistem za nadzor i analizu kvaliteta zraka u Federaciji BiH baziran na algoritmima vještačke inteligencije i cloud tehnologiji“ koji je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Realizirane su sljedeće aktivnosti: idejni projekat mjerne stanice s mogućnošću povezivanja na cloud servis, izrada prototipa mjerne stanice i implementacija cloud servisa, testiranje cjelokupnog sistema, implementacija algoritama mašinskog učenja s cilje predikcije osnovnih parametara kvaliteta zraka, prijedlog strukture ekspertnog fuzzy sistema za donošenje akcionih odluka te prijedlozi sistemskih mjera za pokrivanje šireg geografskog područja predloženim mjernim stanicama.

Pored navedenog, rezultati projekta su prezentirani na naučnom /stručnom skupu 14. Savjetovanje BH K/O CIGRE, u okviru studijskog komiteta C3 – Sistem i okolina.

Web stranica Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CET Energy d.o.o. Sarajevo i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH